Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) จากทางเว็บไซต์ ufabetventureu.xyz มีข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ มากมาย และกฎข้อบังคับและเงื่อนไขนั้น เพื่อลดการละเมิดสิทธิ์ต่าง ๆ หากท่านใด ที่ไม่ทำตามกฎข้อบังคับจากทางเว็บไซต์ ufabetventureu.xyz สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย ซึ่งท่านต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไข จากทางเว็บไซต์ก่อนสมัครสมาชิก โดยรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. การสมัครสมาชิกจากทางเว็บไซต์ ufabetventureu.xyz ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เว็บไซต์สามารถปฏิเสธผู้สมัครที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ได้ทันที
  2. เว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และจะไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลให้ผู้อื่น
  3. สมาชิกต้องใช้บริการเว็บไซต์ ufabetventureu.xyz ตามกฎข้อบังคับ ทั้งการ เดิมพัน การชำระเงิน หรือ การฝากถอนเงิน
  4. ufabetventureu.xyz จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
  5. เว็บไซต์ ufabetventureu.xyz สามารถยกเลิกสมาชิก หากท่านใดที่ละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขจากเว็บไซต์
  6. ufabetventureu.xyz มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ในเวลาใด ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า
  7. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetventureu.xyz เป็นของ  ufabetventureu.xyz และไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  8. ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หากมีผู้ใดนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์ ufabetventureu.xyz จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
  9. หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ข้อบังคับและเงื่อนไข สามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ ufabetventureu.xyz
  10. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ufabetventureu.xyz จะนับว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้